Sản phẩm

Sơn xây dựng

Hê Thông Sơn Đề Nghị

Recommended Painting System

 

Name

Tên

Putty layer

Lớp bột trét

Primer

Sơn lót

1st Coating

Lớp phủ thứ 1

2nd Coating

Lớp phủ thứ 2

Interior Waterbased

Anycolor Latex Paint

Anycolor- Sơn nước nội thất

Theoretical coverage/

Độ phủ lý thuyết

815PI

900W

Anycolor

Anycolor

0.5-0.6m2/kg

6-7m2/kg

6-7m2/kg

6-7m2/kg

Exterior Solventbased

815S Acrylic Paint

815S- Sơn dầu ngoại thất

Theoretical coverage/

Độ phủ lý thuyết

815PE

505PS

815S

815S

0.5-0.6m2/kg

6-7m2/kg

6-7m2/kg

6-7m2/kg

Exterior Waterbased

815W Acrylic Latex Paint

815W-Sơn nước ngoại thất

Theoretical coverage/

Độ phủ lý thuyết

815PE

505PS

815W

815W

0.5-0.6m2/kg

6-7m2/kg

5-7m2/kg

5-7m2/kg

Exterior Waterbased

815E Elastomeric Waterproofing Paint

815E-Sơn nước chống thấm đàn hồi tạo hình

Theoretical coverage/

Độ phủ lý thuyết

815PE

505PS

815E

815E

0.5-0.6m2/kg

6-7m2/kg

2m2/1.3kg/0.25mm

2m2/1.3kg/0.25mm


 

 

© Copyright NOROO-NANPAO, All rights reserved 
® NOROO-NANPAO giữ bản quyền nội dung trên website này

Đăng nhập